2013 Certificate Of Appreciation For Knowledge Sharing During


Download 2013 Certificate Of Appreciation For Knowledge Sharing During


Preview text

2013
CERTIFICATE OF APPRECIATION FOR KNOWLEDGE SHARING DURING THE YEAR 2012-2013

SL NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

NAME

32.

Dr. Prabhakar Waghodekar

33.

Prof. Ramesh Vemuganti

34.

Dr. Vinod Dumblekar

25.

Dr. Prabhakar Krishnamurthy

36.

Prof. Krishna K Havaldar

37.

Dr. K Sampath Kumar

38.

Prof. Satya Prakash Agarwal

39.

Prof. Muralidhar Phadke

40.

Dr. Pinaki Ranjan Bhattacharyya 41.

Prof. L P Rajan

42.

Dr. Kiran Paranjpe

43.

Mr. Krishan Khanna

44.

Dr. Richard Hay

45.

Dr. P. Srinivasa Sastry

46.

Dr Vishnumurty Narra

47.

Prof. Vizayakumar Karumanchi

48.

Dr. A G Matani

49.

Dr. Appalayya Meesala

50.

Mr. Raj Mohinder Pal Verma

51.

Smt. Rani Verma

52.

Dr.N.Panchantham Panchanatham 53.

Ms. Usha Gowri

54.

Prof. Ashu Jain

55.

Prof. Abhishek Pande

56

Prof. Gundupagi Manjunath

57.

Prof. Deepak Yadav

58.

Mr. Ekambar Kodali

59.

Prof G Surender Reddy

60.

Mr. Stephen Narayanan

61.

Mr. Hari Mohan Kulshrestha

62.

Prof. Ashutosh Pandey

63.

Dr. Padma Mishra Mr. Chittaranjan Chatterjee Dr. Souren Sarkar Prof. Dhanya Josephine Prof. Arvind Mallik Mr. Satish Oberoi Mr. Ananda Reddy Prof. Gurjinder S Bra Dr. Pranabkumar Bhattacharya Prof. S. Deepalakshmi Mr. Nagarajan Vasudevan Prof. Nagapavan Chintalapati Dr. Anupriya Pandey Dr. Souren Ghosal Prof. Richard Regis Mr. Rajan George Mr. Rajesh V Prof. Sheojee Singh Anuradha Yesantarao Dr. Suresh Chandra.Ch Prof. Vikas Godbole Dr. Venkat Prof. Jenny Benoy Prof. Seema Mishra Dr. Archana A. Ghatule Prof. S Natarajan Prof. B.N.V.Parthasarathi. Prof. A.Ranga Reddy Prof. A.Pankajam Prof. Zeena Mendonca Prof. Vijendra Kumar S.K. Prof. Arun Singh Ruhela

64.

Prof. Farheen Javed

84.

Dr. G Vanishree

65.

Prof. Harsh Kothari

85.

Dr. Dipali Chandak

66.

Prof. S. Saibaba

86.

Dr. Kulneet Suri

67.

Dr. Ratnakar Mishra

87.

Prof. Neeraj Dubey

68.

Mr. Dipak Shah

88.

Prof. Y.P. Singh

69.

Dr. Kirti Shivakumar

89.

Dr Ravi Prakash Kodumagulla

70.

Dr C. Usha Rani

90.

Mr. AK Srivastava

71.

Dr. A. Suneetha Rajesham

91.

Dr. Usha Devi N

72.

Prof. N S Dhopeshwar

92.

Dr. Mrs. Vani Nikhil Laturkar

73.

Prof. S.S. Prasada Rao

93.

Dr. D.R. Rajashekhara Swamy

74.

Prof. Aparna Gaikwad

94.

Mr. Talluru Vijay Lakshman

75.

Dr. Amrit Lal Ghosh

95.

Dr. Krishna CYS

76.

Prof. Alapati Srinagesh

96.

Prof. Atul Kumar

77.

Dr.G. Lalithakumari Rajendran

97.

Mr. Jyotirmoy Dasgupta

78.

Mr. Devang Patel

98.

Dr. Sanjay Bharti

79.

Dr Sanjeev Padashetty

99.

Prof. Rishi Dogra

80.

Dr. R S Ghosh

100.

Prof. Vijay G Padaguri

81.

Prof. Thanikachalam.V

101.

Prof. Virupaxi V Betager

82.

Prof. Asma Farooque

102.

Prof. Issac P Elias

83.

Prof. John Peter

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
2013 Certificate Of Appreciation For Knowledge Sharing During