Harrisburg Sai Seva Samithi


Download Harrisburg Sai Seva Samithi


Preview text

Harrisburg Sai Seva Samithi
Sandhya Aarathi (Evening Aarathi)
Sri Sachidananda Sadhguru Sainath Maharajki Jai Aarathi Sai Baba, Saukhyadaataara jeeva. Charana Rajaatalee Dhyaava Daasaa Visaawaa, Bhaktaa visaawaa, Aarathi Sai Baba Jaaluniyaa Aanangaa Swaswaroopee Raahe dhangaa Mumuksha Janaa Daave Nija Dolaa Sreeranga, Dolaa Sreeranga Aarathi Sai Baba Jayaa Manee Jaisaa Bhaava Tayaa Taisaa Anubhaava Daawisee Dayaaghanaa Aisee Tujhee Hee Maava Tujhee Heemaava Aarathi Sai Baba Tumache Naama Dhyaataa Hari Sansruthi Vyadhaa Agaadha Thava Karanee Maarga Daavisee Anaadha, Daavisee Anaadhaa Aarathi Sai Baba Kaliyugee Avataara Saguna Parabrahma Saachaara Avadheerna Jhaalasee Swami Datta Digambara, Datta digambara Aarathi Sai Baba Aatha Divasaa Guruvaaree Bhakthaa Karithee vaaree Prabhupada pahaavayaa Bhava Bhayaa nivaree, Bhaya Nivaree Aarathi Sai Baba: Maaja Nija Dravya Theevaa Thava Charana Rajasevaa Maagane Hechi Aathaa Thumhaa Devaadhi Deva, Devaadhi Deva Aarathi Sai Baba Ichchita Deena Chaataka Nirmala Thoya Nijasookha Paajaavee Maadhavaaya Sambhaala Aapooli Bhaaka, Aapooli Bhaaka Aarathi Sai Baba Sowkhya Dathaara Jeevaa Charana Rajathaali Dhyavaa Dasaavisaavaa Bhakthaavisavaa Aarathi Saibaba
Shiridi Maajhe Pandharapura Saibaba Ramaavara Baba Ramaavara, Sai Baba Ramaavara Shuddha bhakthi chandra bhaagaa, Bhaava pundaleeka jaagaa Pundaleeka jaagaa. Bhaava pundaleeka jaagaa Yaaho yaaho avagejana Karoo Babaansee vandana. Saissi Vandana Karoo Babaansee Vandana Ganuh Mane Baba Sai. Dhava paava maajhe aayee Paava maajhe aayee. Dhaava paava maajhe aayee
Ghaaleena Lotaangana Vandeena Charana Dolyaani Paa heena Roopa thujhe Preme Aalingana Aanande Poojin, Bhave Ovaaleena Hmane Naamaa. Tvameva maataa cha pitaa tvameva Tvameva bandhuscha sakhaa tvameva Tvameva vidyaa dravinam tvameva, Tvameva servam mama Devadeva. Kaayena vaachaa manasrendriyaiarva Budhyatmanaa vaa prakruthi swabhavath Karomi yadyatsakalam parasmai, Narayanaayeti samarprayaami Achyutam Keshavam Raamanaaraayanam Krishnadaamodaram Vaasudevam Harim Shreedharam Maadhavam Gopikaa Vallabham

Jaanakeenaayakam Raamachandram Bhaje. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Shri Gurudeva Datta.
Anantha Tulathe Kaseresthavave, Anantha Tulathe Kaserenamave Anantha mukhacha, Shineshesa gatan, Namaskara sashtanga Sri Sainatha.
Smarave Manee tvatpada Nithyabhaave, Uravee Thari Bhakti Sathee Swabhaave Tarave Jagsa Thaarunee Mayatata, Namaskara sashtanga Sri Sainatha.
Vasee jo sadaa Daavayaa Santhaleela, Dhise Agnya Lokanparee Jo Janaala Paree Anthari gnaana Kaivalya Dhaataa. Namaskara sashtanga Sri Sainatha.
Bharalaadhalaa Janmahaa Maanavaacha, Narasaardhaka Sadhaneebhootha saachaa DharooSai Premagalaaya Ahanta, Namaskara sashtanga Sri Sainatha.
Dharave Kareesaana Alpagnabaalaa, Karave Ahmaadhanya Chmboonigaalaa Mukheeghaala Premee Khragraasa Aaatha. Namaskara sashtanga Sri Sainatha.
Suradheeka Jyanchya pada Vandithati, Shukadeeka Jathe Samanathvadeti Prayagadi Theerthepadee Namrahotha. Namaskara sashtanga Sri Sainatha.
Thujya Jyapada Pahatha Gopabali, Sadarangali Chithsvaroopi Milali Karee Rasakrida Save Krushnanadha. Namaskara sashtanga Sri Sainatha.
Thula Magatho Magane Ekadhyave, Karajoditho deena Athyantha Bhave Bhavi Mohanee Raja Hathari Aatha. Namaskara sashtanga Sri Sainatha.
Isayee eeba sai digambara Akshayaroopa Avathaaraa Sarvahivyaapaka thoo Shrutisaara anasooyaathri kumaaara, baba yeyeba Kaashee naanajapaa prathidhivashee kohlapura bhiksheesee Nirmala Nadhithunga Jalaprashee nidraamaahuradheshee isaayee eebaa Jholeelombathase vaamakaree thrishoola dhamaroodhaaree Bhakthaa Varada sadhaa sukhakaaree deshila muktheechaaree Isaye eeba Payipaadukaa japamaalaa kamandaloo mrughachaala Dhaarana karisheeba naagajataa mukuta shobathomaadha Isaaye eebaaa Yaaparidhyaana thujhee gururaayaa dhrushyakaree nayanaayaa Poorna nandasukhee heekaayaa laavisi harigungaayaa Isaayee yeebaa, Saidigambara Akshayaroopa Avathaaraa Sarvahi Vyaapakathoo Shrithisaaraa Anasoo yaathrikumaaraa baabaayee yeebaa Sadaa sathswaroopam chidaananda kandam Jagat sambhava sthaana samhaara hetum Swabhaktechhayaa maanusham darsayantam
All right reserved © Harrisburg Sai Seva Samithi | | Om Sai Ram! Om Sai Ram! Om Sai Ram! | |

Page - 2

Nameeshwaram Sadgurum Sainaatham.
Bhavadwaamtha vidhwamsa maarthaanda meeddyam manovaagateetam munir dhyana gamyam Jagadvyapakam nirmalam nirgunathwaam Nameeshwaram Sadgurum Sainaatham.
Bhawaambhodi magnaarthi thaanaam janaanaam Swapaadaa shrithaanaam swabhakthi priyaanaam Samuddhaaranaardham kalou sambhavantham Nameeshwaram Sadgurum Sainaatham.
Sadaa nimba vrukshasya mooladhi vaasaath Sudhaasraavinam tikthamapya priyantham Tharum kalpa vrukshaadhikam saadhayantham Nameeshwaram Sadgurum Sainaatham.
Sadaa kalpavrukshasya tasyaadhi moole Bhavadbhaava budhyaa saparyaadi sevaam Nrunaam kurvathaam bhukthi mukthi pradamtham Nameeshwaram Sadgurum Sainaatham.
Anekaashrutaa Tharkya leelaa vilaashi Samaa vishkrutheeshaana bhaasvath prabhaavam Ahambhaava heenam prasannaathma bhaawam Nameeshwaram Sadgurum Sainaatham.
Satham Vishra maaraama mevaabhiraamam Sadaa sajjanai Samsthutham sannamadbhih: Janaa modadam bhakta bhadrapradamtham Nameeshwaram Sadgurum Sainaatham.
Ajanmaadhya mekam param brahma saakshaat Swayam sambhavam raama mevaavatheernam Bhawaddharshanaath sampuneethah praboham Nameeshwaram Sadgurum Sainaatham.
Sri Sayeesha kripaanidhe akhila nrunaam Sarvaardha siddhi prada Yushmath paadaraja prabhaava mathulam Dhaathaapi vaktaakshama: Sadbhakthyaa Sharanam krutaanjali putah: Samprapthitho Smiprabhoo Shrimath Sayi Paresa paada kamalaa, naanya charanyam mama Sai roopadhara raaghavothamam, Bhakta kaama vibhuda dhruvam prabhum Maaya yophatha chitta shudhayae Chintayaamyaha Maharnisham muda Sharat sudhaamshu prathimam prakaasam
All right reserved © Harrisburg Sai Seva Samithi | | Om Sai Ram! Om Sai Ram! Om Sai Ram! | |

Page - 3

Krupatha pathram Thava Sainaadha Thwadeeya paadaabja samaashritaanaam, Swachhaayayaa Thaapamapaa karothu Upaasanaa Daivatha Sainaadha, Sthavairma yopaasani naasthuthasthwam Ramen manome Thava paadayugme Brungo, Yadhaabje Makaranda lubdhah: Aneka Janmaarjita Paapa samkshayo, Bhavedh bhavathpaada saroja Darshanaath Kshamasya Sarvaandha paraandha punjakaan, Prasheedha Sayee Sadguro Dayaanidhee Sri Sainadha charanaamrutha Poornachitha, Sthvatpaada Sevanarathaha satatancha bhakthaa Samsaara Janya durithowgha Vinirgathaasthe, Kaivalya Dhaama Paramam Samavaapnuvamthi Sthrothrame Thath patte bhakthyaa Yonara sthanmanah sadaa Sadguro: Sainaadhasya krupaa pathram bhaveddhruvam.
Ruso mama priyaambikaa majavaree pitahee ruso Ruso mama priyaangana priyasutaatma jaahee ruso Ruso bhagini bandhuhee swashura saasubayee ruso Na datta Guru Saayima majavaree kadheehee ruso
Pusona sunabayee thyaa majana bhrathrujaayaa puso Pusona priya soyare priya sagena gnatee puso Puso suhrudha naa sakhaa swajana naaptha bandhu puso Pareena Guru Saayima majavaree kadhihee ruso.
Pusona abalaa mule Tharuna vruddha heenaa puso Pusona Guru Thakute Majana Dhorasaane puso Pusona Cha Bhale Bure sujana sadhuheenaa puso Pareena Guru Saayima majavaree kadheehee ruso
Ruso chathura thathvavith vibhutha pragna gnaani ruso Rusohi Vidhu sheesthriyaa kushala pandithaahee ruso Ruso mahipathee yathee bhajaka thaapaseehee ruso Na Datta Guru Saayima majavaree kadheehee ruso
Ruso kavi rishee munee anagha siddha yogee ruso Ruso hi gruhadevathaa ni kula grama Devee ruso Ruso khala pishaachahee malina dhakineehee ruso Na Datta Guru Saayima majavaree kadheehee ruso
Ruso mrugha khaga krumi akhila jeevajanthu ruso Ruso vitapa prastharaa achala aapagaabdhi ruso Ruso khapa vanaagnivaar avani panchatathve ruso
All right reserved © Harrisburg Sai Seva Samithi | | Om Sai Ram! Om Sai Ram! Om Sai Ram! | |

Page - 4

Na Datta Guru Saayima majavaree kadheehee ruso
Ruso vimal kinnaraa amala yakshineehee ruso Ruso shashi khagaadihee gagani taarakaahee ruso Ruso amararaajahee adaya dharmaraajaa ruso Na Datta Guru Saayima majavaree kadheenhee ruso
Ruso mana Saraswathee chapala chitha thehee ruso Ruso vapu dishaakhilaa katina kala thohee ruso Ruso sakala vishwahee maith brahma golam ruso Na Datta Guru Saayima majavaree kadheehee ruso
Vimoodhah manoonee haso majana masthasarahee daso Padhaabhi ruchi Ulhasoo janakardha meenaa Fasoo Nadhurga dhrutichaa dhasoo Achiva bhaavamaage khaso Prapanchi Mana he ruso druda virakthi chitti tasoo
Kunaa chihi Grunaanasoo: Nacha pruhaa kashachi asoo Sadhaiva Hrudhayee Vasoo Manasi dhyani Sayee vaso Padeepranaya voorasao Nikhila drushya Baabaa diso Na Dattaguru Saayima Upariyaa Chaneelaruso.
Hari: Om Yagnena Yagna Mayajantha devaa sthaani Dharmaani Pradhamaanyasan Thehanakam Mahimaanah: Sachantha: Yathra poorve Sadhyaa samthi Devaah; Om Rajaadhiraajaaya Prasanya saahinee Namo vayamvai Shravanaaya Kurmahee Same Kaaman kaama kaamaya Mahyam Kameshwarovai Shravanoo dadhaathu Kuberaaya Vai Shravanaaya Mahaaraajaaya namah. Om Swasti Saamrajyam Bhojyam Swaaraajyam Vairaajyam, Paarameshtam Raajyam Mahaarajya maadhi pathya mayam Samantha paryaah: Eshya Ssarvabhowma Ssarvaayusha aan Thradaa paraadhaat Prudhivyai Samudhra Paryanthaayaa Ekaraalithi Thadhapyesha shlokoo Bhigithoo Maruthah: Pariveshtaaro Maruttasyaa vasangruhee Avikshithasya Kamaprer Visvee Devah Sabhaa Sadaithi
Sri Naarayana Vaasudevaaya Sri Sachidaananda Sadguru Saiñath Maharaja ki Jai

Kara charana kritam vaakkayajam karma jamvaa Shravana Nayanajam vaa maanasamva aparaadham Viditham vidithamvaa sarvame thath Kshmasva Jaya Jaya Karunaabde Shri Pabhoo Sainaatha. Shri Sachithaananda Sadguru Sainaath Maharaaj ki Jai
All right reserved © Harrisburg Sai Seva Samithi | | Om Sai Ram! Om Sai Ram! Om Sai Ram! | |

Page - 5

Raajaadhiraaja Yogiraaja ParaBrahma Sainaath Maharaaj Ki Jai!
Shri Sachithaananda Sadguru Sainaath Maharaaj ki Jai!
Sai Ashtothara Namavali: 1. OM Sri Sai Naathaaya Namaha 2. OM Sri Sai Lakshmi naarayanaya namaha 3. OM Sri Sai Krishnaraamashiva maruthyaadhi roopaaya namaha 4. OM Sri Sai Seshasai ne namaha 5. OM Sri Sai Godhavarithata shirdhivasi ne namaha 6. OM Sri Sai Bhakta hrudaalayaaya namaha 7. OM Sri Sai Sarva hrunnilayaaya namaha 8. OM Sri Sai Bhoota vaasaya namaha 9. OM Sri Sai Bhootha bhavishyadbhaava varnithaaya namaha 10. OM Sri Sai Kaalaa thiithaaya namaha 11. OM Sri Sai Kaalaaya namaha 12. OM Sri Sai Kaala kaalaaya namaha 13. OM Sri Sai Kaaladarpa damanaaya namaha 14. OM Sri Sai Mrutyunjayaaya namaha 15. OM Sri Sai Amarthyaaya namaha 16. OM Sri Sai Marthyaa bhayapradhaaya namaha 17. OM Sri Sai Jiivadhaaraaya namaha 18. OM Sri Sai Sarvadhaaraaya namaha 19. OM Sri Sai Bhaktaavana samarthaaya namaha 20. OM Sri Sai Bhaktavana prathikjnaaya namaha 21. OM Sri Sai Anna vastra daaya namaha 22. OM Sri Sai Aroogya ksheemadaaya namaha 23. OM Sri Sai Dhana maangalyapradaaya namaha 24. OM Sri Sai Buddhi siddhi pradaaya namaha 25. OM Sri Sai Putra mitra kalathra bandhudaaya namaha 26. OM Sri Sai Yogaksheema vahaaya namaha 27. OM Sri Sai Aapadbhaandhavaaya namaha 28. OM Sri Sai Maargabandhavee namaha 29. OM Sri Sai Bhukti mukti swargaapavargadaaya namaha 30. OM Sri Sai Priyaaya namaha 31. OM Sri Sai Preeti vardhanaaya namaha 32. OM Sri Sai Antharyaminee namaha 33. OM Sri Sai Sacchitatmanee namaha 34. OM Sri Sai Nityanandaaya namaha 35. OM Sri Sai Parama sukhadaaya namaha 36. OM Sri Sai Parameeshwaraaya namaha 37. OM Sri Sai Parabrahmanee namaha 38. OM Sri Sai Paramaatmanee namaha 39. OM Sri Sai Gnaana Swaroopinee namaha 40. OM Sri Sai Jagath pithre namaha 41. OM Sri Sai Bhaktaanaam maathru daathru pithaamahaaya namaha 42. OM Sri Sai Bhaktaabhaya pradhaaya namaha
All right reserved © Harrisburg Sai Seva Samithi | | Om Sai Ram! Om Sai Ram! Om Sai Ram! | |

Page - 6

43. OM Sri Sai Bhakta para dheenaya namaha 44. OM Sri Sai Bhaktaanugraha karaaya namaha 45. OM Sri Sai Sharaanagatha vatsalaaya namaha 46. OM Sri Sai Bhakti shakti pradaaya namaha 47. OM Sri Sai Gnana yraaghya prdaaya namaha 48. OM Sri Sai Preema pradaaya namaha 49. OM Sri Sai Samskhaya hrudaya dowurbhalya paapa karma vaasanaa kshayakaraaya namaha 50. OM Sri Sai Hrudayagranthi bheedakaaya namaha 51. OM Sri Sai Karma dhvamsiinee namaha 52. OM Sri Sai Suddasathva sthithaaya namaha 53. OM Sri Sai Gunaatheetha gunaathmanee namaha 54. OM Sri Sai Anantha kalyaana gunaaya namaha 55. OM Sri Sai Amitha parakramaaya namaha 56. OM Sri Sai Jayinee namaha 57. OM Sri Sai Durdhaarshaa kshobyaaya namaha 58. OM Sri Sai Aparaajitaya namaha 59. OM Sri Sai Trilookeeshu avighaatha gatayee namaha 60. OM Sri Sai Ashakya rahitaaya namaha 61. OM Sri Sai Sarva shakti murthayee namaha 62. OM Sri Sai Suroopa sundaraaya namaha 63. OM Sri Sai Suloochanaaya namaha 64. OM Sri Sai Bahuroopa vishwamuurthayee namaha 65. OM Sri Sai Aroopaavyaktaaya namaha 66. OM Sri Sai Aachintyaaya namaha 67. OM Sri Sai Sookshmaaya namaha 68. OM Sri Sai Sarvaantharyaminee namaha 69. OM Sri Sai Manoovaaga theethaya namaha 70. OM Sri Sai Preemamoorthayee namaha 71. OM Sri Sai Sulabha durlabhaaya namaha 72. OM Sri Sai Asahaaya sahaayaaya namaha 73. OM Sri Sai Anaatha naatha deenabaandhavee namaha 74. OM Sri Sai Sarvabhaara bhrutee namaha 75. OM Sri Sai Akarmaaneeka karma sukarminee namaha 76. OM Sri Sai Punyasravana keerthanaaya namaha 77. OM Sri Sai Theerthaaya namaha 78. OM Sri Sai Vasudeevaaya namaha 79. OM Sri Sai Sataamgathayee namaha 80. OM Sri Sai Satyanaaraayanaaya namaha 81. OM Sri Sai Lokanaathaaya namaha 82. OM Sri Sai Paavananaaghaaya namaha 83. OM Sri Sai Amruthamsavee namaha 84. OM Sri Sai Bhaaskara Prabhaaya namaha 85. OM Sri Sai Bramhacharya tapascharyaadi suvrathaaya namaha 86. OM Sri Sai Satyadharma paraayanaaya namaha 87. OM Sri Sai Siddheshvaraaya namaha 88. OM Sri Sai Siddha sankalpaaya namaha

All right reserved © Harrisburg Sai Seva Samithi | | Om Sai Ram! Om Sai Ram! Om Sai Ram! | |

Page - 7

89.OM Sri Sai Yogeshwaraaya namaha 90. OM Sri Sai Bhagwatee namaha 91. OM Sri Sai Bhakta vatsalaaya namaha 92. OM Sri Sai Sathpurushaaya namaha 93. OM Sri Sai Purushootthamaaya namaha 94. OM Sri Sai Satyatatva boodhakaaya namaha 95. OM Sri Sai Kaamaadi shadyri dwamsinee namaha 96. OM Sri Sai Abheedaanandaama bhava pradhaaya namaha 97. OM Sri Sai Samasarvamatha sammataaya namaha 98. OM Sri Sai Sri Dakshinaa moorthiyee namaha 99. OM Sri Sai Sri Venkateesha ramanaaya namaha 100. OM Sri Sai Adbhuthaanantha charyaaya namaha 101. OM Sri Sai Prapannarthi haraaya namaha 102. OM Sri Sai Samsaara sarva dukha kshayakaraaya namaha 103. OM Sri Sai Sarva vitsarvato mukhaaya namaha 104. OM Sri Sai Sarvaantharbhahi stitaaya namaha 105. OM Sri Sai Sarvamangala karaaya namaha 106. OM Sri Sai Sarvaabhiishta pradhaaya namaha 107. OM Sri Sai Samaras sanmaarga sthaapanaaya namaha 108. OM Sri Sai samartha sadguru Sri Sai nathaaya namaha
OM ….. OM.....OM…..OM…..OM
Ganesh Mantra
Shuklam Baradharam Vishnum, Shasi Varnam Chatur Bhujam Prasanna Vadanam Dhyayet, Sarva Vignoba Shan-taye
Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Aharnisham Aneka Dantam Bhaktaanam Eka Dantam Upasmahe
Guru Mantra
Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Saakshat, Para Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah
Gaythri Mantra
Om Bhuur-Bhuvah Svah Tat-Savitur-Varennyam Bhargo Devasya Dhiimahi Dhiyo Yo Nah Pracodayaat ||
Saraswathi Mantra
Saraswati namastubhyam varadé kāmarūpiṇi | vidyārambham kariṣhyāmi, siddhirbhavatu mé sadā |
Maha Mrutyunjaya Mantra
Om Thrayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
All right reserved © Harrisburg Sai Seva Samithi | | Om Sai Ram! Om Sai Ram! Om Sai Ram! | |

Page - 8

Uruva Rukamiva Bandhanath Mruthyor Muksheeya Maamruthaath
Sai Mantra
Sada Nimbarvrikshasya Mooladhiwasat Sudhasraavinam Tiktamapi-apriyam tam Tarum Kalpavrikshaadhikam Sadhayantam Namameeshwaram Sadgurum Sai Natham
Sai Bhajans
1. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha (2) Sayeesha Sharananm Sharananm Saayeesha (2)
2. Gajavadhana Gananaadha Gajavadhana Vinaayaka Sidhi Daata Shivathanayaa Buddhi Pradhayaka Gajaanana Parvathi nandana Bhavabhaya Banjana Yugayugavandhitha Jai Sri Ganesha
3. Jaya jaya mangal murti ganesh Jaya jaya ganapati jayatu ganesh Pooja hoti pratham tumhari dosh paap aur sankat haari Jayatu gajanan jay sarvesh Jaya Jaya mangal... Labh aur subh ke tum daata tum ho vidya buddhi vidhaata Nirmal buddi karo akhilesh Jaya jaya mangal… Ridhi sidhi ke tum ho swami dev namami namami namami Sabke vighna haro vighnesh Jaya jaya mangal...
4. Aaanandamey Sai Naamamey, Adhbuthamey Sai Geethamey Akandamey Jyothir mayamey, Sundaramey Sai Roopaey Athi Sundaramaey Sai Roopamey
5. Gopala Radha lola (2) Murali Lola Nandha lala Jai Murali lola nandha lala Keshava Madhava Janardhana (2) Vanmala Brindavana lola Murali lola nandha lala, Sai Murali lola nandha lala
6. Aananda Saagara Muralidhara Meera Prabhu Radhey Shyaam Venu Gopala Nanda Yashoda Ananda Kishor Jai Jai Gokula Baala Jai Venu Gopala
7. Ayodhya Vaasi Ram Ram Ram Dasaratha Nandana Ram Patheetha Pavana Janaki Jeevana Seetha Mohana Ram
8. Bala Gopala – Sai Bala Gopala Devaki Nandana Gopalal
All right reserved © Harrisburg Sai Seva Samithi | | Om Sai Ram! Om Sai Ram! Om Sai Ram! | |

Page - 9

Vasudeva Nandana Gopala Yashoda Nandana Gopala Nanda Gopala Ananda Gopala Sai Gopala Sathya Sai Gopala
9. Bhajo Ghanashyaama Bhajo Murali Gopaal Bhajo, Nanda Key Lal Bhaja Radhey Giridhar Gopaal Mathura Naatha Kamala Nayana Hey Kaivalya Dhaama
10. Bolo Bolo Submil Bolo Om Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Bolo Bolo Submil Bolo Om Namah Shivaaya Jhootajataamey Gangaa Dhaari Trishoola Dhaari Damaru Baja Dama Dama Dama Dama Damaru Baja Goonj Uthavo Nama Shivaaya Om Namah Shivaaya (4)
11. Charana Kamala Bandho Sai Naathha Key Charana Kamala Bandho Jo Trisha Vantho Piya Charanamritha, Jeevana Mey Pavey Aanando
12. Daanava Bhanjana Rama Sai Shyaamala Komala Ram Hey Rama Rama Jaya Rama Sai, Rama Rama Ram Daanava Bhanjana Rama Sai Shyaamala Komala Ram Dasharatha Nandana Rama Sai, Dayaa Saagara Ram Deeno Ke prabhu Rama Sai, Rama Rama Ram
13. Dhimiki Dhimiki Dhim Dhimiki Dhimiki Dhim Nachey Bhola Nath Naachey Bola Nath (4) Mridanga Boley Shiva Shiva Shiva Om Damaru Boley Hara Hara Hara Om Veena Boley Sai Ram Sai Ram Naachey Bhola Nath (4)
14. Durgey Durgey Durgey Jai Jai Maa Karuna Sagari Maa Kaali Kapaalini Maa Jagadodharini Maa Jagadambey Jai Jai Maa (repeat)
15. Guru Deva Jaya Deva Sai Deva Dayaa Maya Vibhooti Sundara Shashaanka Shekhara Sai Shankaraa Dayaa Karo (2) (Guru Deva) Gokula Nandana Sai Gopala Raghukula Bhooshana Sai Raama Hey Madanaantaka Kripa Karo (2)
16. Hara Shiva Shankara Shashanka Shekara Hara Bham Hara Bham Bham Bham Bolo (2)
All right reserved © Harrisburg Sai Seva Samithi | | Om Sai Ram! Om Sai Ram! Om Sai Ram! | |

Page - 10

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
Harrisburg Sai Seva Samithi