pdf (360 kB)


Download pdf (360 kB)


Preview text

Užívateľ poľovného revíru
PZ Jánošík- Závadka PZ Hrabiny Krásny Brod
PZ Veverička N. Ladičkovce PZ Jánošík- Závadka
PZ Jazvec Kamenica n./C. PZ Bažant Baškovce
PZ Hrabiny Krásny Brod PZ Kamenec Vyšná Sitnica PZ Laborec Medzilaborce
PZ Hrabiny Krásny Brod PZ Partizan Ohradzany PZ Jariabok Hrabovec n./L. PZ Jazvec Kamenica n./C.
PZ Magura Papín PZ Sloboda Kalinov PZ Vlk II. Čabalovce
PS Čertižné PZ Bažant Baškovce PZ Hrabiny Krásny Brod PZ Javirská Zbudská Belá
PZ Okúr Brekov PS Habura
PS Kočárnik-Nimrod PZ Jánošík- Závadka PZ Javor Slov. Volová PZ Rozkvet Rovné
PS Čertižné PS Habura PZ Daniel-Myslina PZ Diviak II. Čabiny PZ Hrabiny Krásny Brod PZ Hradisko- Lukačovce PZ Jariabok Topoľovka PZ Jedlinka Rokytov pri Humennom PZ Kamenec Vyšná Sitnica PZ Partizan Ohradzany
Lovecký a ochranný spolok AGROMECH
PS Habura PS Kočárnik-Nimrod

Dátum
15.10.2016 16.10.2016
16.10.2016 22.10.2016 22.10.2016 23.10.2016 23.10.2016 23.10.2016 23.10.2016 30.10.2016 30.10.2016 5.11.2016 5.11.2016 5.11.2016 5.11.2016 5.11.2016 6.11.2016 6.11.2016 6.11.2016 6.11.2016 11.11.2016 12.11.2016 12.11.2016 12.11.2016 12.11.2016 12.11.2016 13.11.2016 13.11.2016 13.11.2016 13.11.2016 13.11.2016 13.11.2016 13.11.2016 13.11.2016 13.11.2016 13.11.2016 19.11.2016 19.11.2016 19.11.2016

Časť poľovneho revíru
Zaveliká, Pitrová Šepeľov
Sosniny Sypanec, Luhovky
Drienová Kulišky-Dubová
Začkov Rohožník Magura
Mlaky Močidlá, Dubravy
Pašková Braňoška
Papín Loziny-Veretičdo
Javorova/Sucha Výravka
Seredne Baškovská Dlha-Lazy
Dračiny Malá Bila
Haj PD-Habura a.s.
Postavné Breziny, Čolo
Hliboke Špaňa Mihuciv PD-Habura a.s. Vinica Poleň-Dil Ščob Lukačovce-P Hudcovská hura Jedlinka Pod vysoku-V. Sitnica Lazna, Čolo Husarske PD-Habura a.s. Korunkov

Plán spoločných poľovačiek 2016/2017
OÚ Humenné

Miesto zrazu

Miesto výradu

Chatka Strelnica PZ
Chata PZ ihrisko Nad Urbanom Baškovce ihrisko Strelnica PZ Ocú Rohožník Luhy Strelnica PZ bývalý hosp. dvor PD Hrabovec n./L. Braňoška Tabory Demi-Vagon potraviny Čabalovce Obecný úrad Baškovce ihrisko Strelnica PZ Zbudská Belá Chata Brekov PD-Habura a.s. Pod Dlhym Chatka FC Slovenská Volová Špaňa Obecný úrad PD-Habura a.s. Nad Terek. Zahradou Chata PZ Strelnica PZ Chatka Hudcovce PD chata Jedlinka Pod Finakom Pod Matejkou Chata Danova PD-Habura a.s. Sitarova kerť

Chatka Strelnica PZ
Chata PZ ihrisko Nad Urbanom Turcovce Strelnica PZ Ocú Rohožník Luhy Strelnica PZ bývalý hosp. dvor PD Zálužne Braňoška Tabory Demi-Vagon Chata PZ Vlk II. Čabalovce Chata PS Černina Strelnica PZ Stepanky
Haj PD-Habura a.s.
Kuz. Laz Chatka Petrova Špaňa Chata PS PD-Habura a.s. Myslina-unimobunka Chata PZ Strelnica PZ Chatka Hudcovce chata Jedlinka Chata Sitnica posed Nad Dolom Chata Danova PD-Habura a.s. Sitarova kerť

Začiatok hodina
8:30 8:00
8:00 8:30 8:00 9:30 8:00 9:00 8:00 8:00 8:30 7:30 8:00 8:00 8:00 8:00 7:30 9:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:00 9:00 7:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00

Ukončenie hodina

Ved. sp. poľ.

15:00 13:00
15:00 14:00 13:00 13:30 13:00 16:00 14:00 13:00 13:00 14:00 13:00 14:00 12:00 12:30 13:00 13:30 13:00 13:00 13:00 13:30 16:00 15:00 14:00 14:00 13:00 13:30 13:00 13:00 13:00 14:00 13:00 15:00 16:00 14:00 14:00 13:30 16:00

Michal Hrin Ing. Jozef Kapuscinský PH alebo urč. člen Milan Fedor
Jozef Kulan Štefan Hančár Jozef Lalik
Ján Rusinko PH alebo urč. člen
Tomáš Pastirák Peter Pačuta PH v nepr. PH zast. Predseda p. Stezar Ing. M. Sabol
Stanislav Turčík Ing. Zdenko Hnat

PZ Jánošík- Závadka PZ Jariabok Hrabovec n./L. PZ Javirská Zbudská Belá
PZ Javor Slov. Volová PZ Líška Radvaň n. Laborcom
PZ Sloboda Kalinov PZ Srnec Vyšná Jablonka
PZ Vlk Chlmec Lesy SR, š.p. OZ Vranov n./T.
PS Čertižné PS Habura PZ Hrabiny Krásny Brod PZ Jariabok Topoľovka PZ Kamenec Vyšná Sitnica PZ Laborec Medzilaborce PZ Magura Papín PZ Vlk II. Čabalovce Lesy SR, š.p. OZ Vranov n./T. Poľovnícky klub Ostrý vrch PS Habura PS Kočárnik-Nimrod PZ Jánošík- Závadka PZ Javor Slov. Volová PZ Jazvec Kamenica n./C. PZ Svätý Hubert Roškovce PZ Vlčie Pakostov PS Čertižné PS Habura PZ Daniel-Myslina PZ Diviak II. Čabiny PZ Hrabiny Krásny Brod PZ Hradisko- Lukačovce PZ Jariabok Topoľovka PZ Jedlinka Rokytov pri Humennom PZ Partizan Ohradzany PZ Rozkvet Rovné PZ Veverička N. Ladičkovce
Lovecký a ochranný spolok AGROMECH
Poľovnícky klub Ostrý vrch PS Čertižné
PS Dubina Ruská Poruba PS Habura
PS Kočárnik-Nimrod

19.11.2016 19.11.2016 19.11.2016 19.11.2016 19.11.2016 19.11.2016 19.11.2016 19.11.2016 20.11.2016 20.11.2016 20.11.2016 20.11.2016 20.11.2016 20.11.2016 20.11.2016 20.11.2016 20.11.2016 24.11.2016 26.11.2016 26.11.2016 26.11.2016 26.11.2016 26.11.2016 26.11.2016 26.11.2016 26.11.2016 27.11.2016 27.11.2016 27.11.2016 27.11.2016 27.11.2016 27.11.2016 27.11.2016 27.11.2016 27.11.2016 27.11.2016 27.11.2016 3.12.2016 3.12.2016 3.12.2016 3.12.2016 3.12.2016 3.12.2016

Špancovky

ihrisko

Kodová

Hrabovec n./L.

Javirska

Valentovce

Bozova

PD Gruzovce

Bresf. Potok

Mačačka

Kamjana-Gav.jama

Demi-Vagon

Variaťov

pri poľ. chate

Medvedze

PD -Hažín n./C.

Krosna

Chata Krosna

Za Kyčaru

Obecný úrad

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

Rokyt. Debra

Strelnica PZ

Vysoká

Lieskovec

Hlyboke-Žaľar

Ocú N. Sitnica

Magura

Kupalisko

Nižná Jablonka

Jednota Nižná Jablonka

Vylšava/Rostičky

potraviny Čabalovce

Chata Hubková

Chata Hubková

Podsvinské

Podsvinské chata

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

Perekop

križ. Krivá Oľka

Tovy, Grobeľ

ihrisko

Stare duby

FC Slovenská Volová

Doliny-Hrabiny

Sklad VLM

Za Veľky Breh, Jasenovec, Jarčiská Chata Bobrovka Roškovce

Ruská Kajňa

OcÚ Ruská Kajňa

Pod Lisom

Obecný úrad

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

Lieskovčík

Skladka Gaštanová

Diringol.-Naničov

Chata PZ

Kamjana

Strelnica PZ

Jankovce

Kyprica

Hrabiny

Topoľovka

Salová

Rokytov-vlek

Žubrietka, Holé Debre

aut. zastavka Bazár 79

Somčiska

chata Rovné

Čierna hora

Kohút-V.Ladičkovce

Barmova

Chata Danova

Veské

Veské

Hirčakiv

Obecný úrad

Komarivky

Jadzianik

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

Kruhy

Pod Bokšou

ihrisko Zálužne Dlhý Laz Biľova Chata PZ Demi-Vagon pri poľ. chate Kult.dom Hažín n./C. Chata Krosna Chata PS PD-Habura a.s. Strelnica PZ Lieskovec Chata Batnica Kupalisko OcÚ Nižná Jablonka Chata PZ Vlk II. Čabalovce Hubková Podsvinské chata PD-Habura a.s. Vyvšava ihrisko Sosnina Chata Kamienka Chata Bobrovka Roškovce OcÚ Ruská Kajňa Chata PS PD-Habura a.s. Brestov-unimobunka Chata PZ Strelnica PZ Kyprica Topoľovka Rokytov-vlek aut. zastavka Bazár 79 chata Rovné Chata PZ Chata Danova Veské Chata PS Sennik PD-Habura a.s. Tisovec

8:30 7:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 7:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 14:00 8:00 8:00 8:30 8:00 7:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 7:30 8:00 8:00 8:00

14:00 14:00 13:00 14:00 14:00 12:00 13:00 14:00 15:00 13:00 13:30 13:00 13:00 16:00 14:00 14:00 12:30 14:00 13:00 13:30 16:00 17:00 14:00 13:00 14:00 12:00 13:00 13:30 13:00 13:00 13:00 14:00 13:00 15:00 14:00 14:00 15:00 14:00 13:00 13:00 14:00 13:30 16:00

Ing. Jozef Juhás
Ján Šnajder
Ing. Zaťko Martin Vasilenko
Ing. Jaroslav Sukeľ Miroslav Latta
Jaroslav Pavlisko Ing. Jaroslav Kocan Michal Sekela PH v nepr. PH zast. Predseda p. Stezar J. Bučko
Jozef Treščák Ján Bobaľa st. Ing. Ivan Černega Mikuláš Prejsa Štefan Ferko

PZ Jariabok Hrabovec n./L.

3.12.2016

Stanislavec

Hrabovec n./L.

Zálužne

7:30

PZ Javirská Zbudská Belá

3.12.2016

Krempanec

Zbudská Belá

Bilá Hora

8:00

PZ Jazvec Kamenica n./C.

3.12.2016

Čerňov

Hažín JRD

ČOV Kamienka

8:00

PZ Laborec Medzilaborce

3.12.2016

Gondičová

Vydraň

Vydraň

8:00

PZ Líška Radvaň n. Laborcom

3.12.2016

Volica

Volica zastavka

Chata PZ

8:00

PZ Los Svetlice

3.12.2016

Magura

pri chatke za dedinou Svetlice pri chatke za dedinou Svetlice

8:00

PZ Rozkvet Rovné

3.12.2016

Velika

chata Kochanovce

Velika

9:00

PZ Sloboda Kalinov

3.12.2016 Plaziny-Trosťavky

Demi-Vagon

Demi-Vagon

8:00

PZ Srnec Vyšná Jablonka

3.12.2016

Denisová

Obecný úrad

pri poľ. chate

8:00

PZ Svätý Hubert Roškovce

3.12.2016

Kuty, Jastrabné

Chata Bobrovka Roškovce

Chata Bobrovka Roškovce

8:30

PZ Vlčie Pakostov

3.12.2016

Vlčie-Petrovce

Chata Vlčie

Chata Vlčie

8:00

PZ Vlk Chlmec

3.12.2016

Krivý Laz

PD-Ptičie

Kult.dom Ptičie

8:00

PZ Vlk II. Čabalovce

3.12.2016

Dilec/Uboč

potraviny Čabalovce

Chata PZ Vlk II. Čabalovce

8:00

Lesy SR, š.p. OZ Vranov n./T.

4.12.2016

Chlivištia

Chata Turie

Chata Turie

8:00

PS Habura

4.12.2016

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

8:00

PZ Bažant Baškovce

4.12.2016 Mattovo -Dubová

Baškovce ihrisko

Turcovce

9:30

PZ Diviak II. Čabiny

4.12.2016

Hrabiny-Poleň

Chata PZ

Chata PZ

8:00

PZ Hrabiny Krásny Brod

4.12.2016

Začkov

Strelnica PZ

Strelnica PZ

8:00

PZ Hradisko- Lukačovce

4.12.2016

Lukačovce-L

Chatka

Ovečkovo

8:00

PZ Jariabok Topoľovka

4.12.2016

Hudcovská hura

Hudcovce PD

Hudcovce

8:00

PZ Magura Papín

4.12.2016

Slovenskké Krivé

Slupec

Slupec

8:00

JANOUŠ, s.r.o.

10.12.2016

Bartová lúka

Sukov-Hájenka

Sukov-Hájenka

8:00

PS Čertižné

10.12.2016

Za Baňou

Obecný úrad

Chata PS

7:30

PS Dubina Ruská Poruba

10.12.2016

Dubina

Sennik

Barnov

8:00

PS Habura

10.12.2016

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

8:00

PS Kočárnik-Nimrod

10.12.2016

Vyvšava

Vyvšava

Vyvšava

8:00

PZ Jánošík- Závadka

10.12.2016

Panský les

ihrisko

ihrisko

8:30

PZ Javor Slov. Volová

10.12.2016

Nad topoľu

PD Gruzovce

Komanova

8:00

PZ Jedlinka Rokytov pri Humennom 10.12.2016

Krasny potok

Chvostov-maringotka

Chvostov-maringotka

8:00

PZ Rozkvet Rovné

10.12.2016 Domaňov-Somčiska

chata Rovné

chata Rovné

9:00

PZ Vlčie Pakostov

10.12.2016

Fárska-Plošte

Vodná nádrž Hrubov

Vodná nádrž Hrubov

8:00

PZ Vlk Chlmec

10.12.2016

Tarnavský Laz

Kult.dom Porúbka

Kult.dom Porúbka

8:00

PS Habura

11.12.2016

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

8:00

PZ Bučina Vyšný Hrušov

11.12.2016 Dedačov-Suchár

Pri Dome smutku

Chata

8:30

PZ Daniel-Myslina

11.12.2016

Poľakova-Lučky

ihrisko Myslina

kaplička Myslina

8:00

PZ Hrabiny Krásny Brod

11.12.2016

Mlaky

Strelnica PZ

Strelnica PZ

8:00

PZ Jariabok Topoľovka

11.12.2016

Drin

Lieskovec

Lieskovec

8:00

PZ Kamenec Vyšná Sitnica

11.12.2016 Opukove-N. Sitnica

Chata Batnica

Chata Batnica

9:00

PZ Partizan Ohradzany

11.12.2016

Dluha, Cieň

aut. zastavka Bazár 79

aut. zastavka Bazár 79

9:00

Lesy SR, š.p. OZ Vranov n./T.

15.12.2016

Chata Brestov

Chata Brestov

Brestov

8:00

JANOUŠ, s.r.o.

17.12.2016

Suché Jadlovce

Sukov-Hájenka

Sukov-Hájenka

8:00

PS Čertižné PS Habura

17.12.2016 17.12.2016

Za Lazky PD-Habura a.s.

Obecný úrad PD-Habura a.s.

Chata PS

7:30

PD-Habura a.s.

8:00

14:00 13:00 13:00 14:00 14:00 14:00 14:00 12:00 13:00 14:00 12:00 14:00 12:30 15:00 13:30 13:30 13:00 13:00 14:00 13:00 14:00
14:00 13:00 14:00 13:30 16:00 15:00 14:00 15:00 14:00 12:00 14:00 13:30 16:00 13:00 13:00 13:00 16:00 14:00 14:00
14:00 13:00 13:30

Anton Slivka Ing. Alexander Bugyi st. Michal Fedorko Karol Šurina Michal Čelovský Slavomir Špan
Ing. Zaťko PH alebo urč. člen p. Stezar Ing. M. Sabol Robert Balica Michal Galajda Ing. Štefan Drozd
Jozef Treščák
PH v nepr. PH zast. Predseda Ing. Jaroslav Sukeľ
Ján Rusinko

PS Kočárnik-Nimrod

17.12.2016

Prav. Hora

Repejov

Chata Repejov

8:00

PZ Jariabok Hrabovec n./L.

17.12.2016

Viskovec

Hrabovec n./L.

Zálužne

7:30

PZ Javor Slov. Volová

17.12.2016

Lukačky

FC Slovenská Volová

Drin

8:00

PZ Jazvec Kamenica n./C.

17.12.2016

Lipová-Hurka

ČOV Kamenica

ČOV Kamenica

8:00

PZ Líška Radvaň n. Laborcom

17.12.2016

Saredňa

Pod Seredňou

Chata PZ

8:00

PZ Los Svetlice

17.12.2016

Poľana

pri chatke za dedinou Svetlice pri chatke za dedinou Svetlice

9:00

PZ Sloboda Kalinov

17.12.2016

Kyčera-Dolinky

Demi-Vagon

Demi-Vagon

8:00

PZ Sokol -Humenné

17.12.2016

Okur, Plušce

Chata PZ

Chata PZ

8:00

PZ Srnec Vyšná Jablonka

17.12.2016

Maňov

Obecný úrad

pri poľ. chate

8:00

PZ Svätý Hubert Roškovce

17.12.2016 Jalove, Prik. Horb, Tabory

Chata Bobrovka Roškovce

Chata Bobrovka Roškovce

8:30

PZ Vlčie Pakostov

17.12.2016 Barancova-Magov

Chata-Vlčie

Chata-Vlčie

8:00

PZ Vlk Chlmec

17.12.2016

Kamenec

Chata-vlek

Chata-vlek

8:00

PS Habura

18.12.2016

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

8:00

PZ Bažant Baškovce

18.12.2016

Dziliky-V. Breh

Baškovce ihrisko

Černina

9:30

PZ Diviak II. Čabiny

18.12.2016

Dilel-Chvost

Chata PZ

Chata PZ

8:00

PZ Hrabiny Krásny Brod

18.12.2016

Šepeľov

Strelnica PZ

Strelnica PZ

8:00

PZ Hradisko- Lukačovce

18.12.2016

Viťaz-Karna

Chatka

Chatka

8:00

PZ Jariabok Topoľovka

18.12.2016

Za Luhom

Topoľovka

Lieskovec

8:00

PZ Javirská Zbudská Belá

18.12.2016

Halaškov

Výrava

Baračok

8:00

PZ Jedlinka Rokytov pri Humennom 18.12.2016

Hlboké

Rokytov-aut. zastávka

Rokytov-aut. zastávka

8:00

PZ Laborec Medzilaborce

18.12.2016

Kulikanina

ihrisko

ihrisko

8:00

PZ Veverička N. Ladičkovce

18.12.2016

Malinovo

PT- Krosna

Chata PZ

9:00

PZ Vlk II. Čabalovce

18.12.2016

Galajdova jama/Kyčera

potraviny Čabalovce

Chata PZ Vlk II. Čabalovce

8:00

PS Habura

24.12.2016

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

8:00

Lovecký a ochranný spolok AGROMECH

26.12.2016

Danova

Chata Danova

Chata Danova

8:00

PS Čertižné

26.12.2016

Mihuciv

Obecný úrad

Chata PS

7:30

PS Habura

26.12.2016

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

8:00

PZ Daniel-Myslina

26.12.2016

Korbov hrun

Myslina točňa autob.

Myslina-unimobunka

8:00

PZ Jedlinka Rokytov pri Humennom 26.12.2016

Salová

Rokytov-vlek

Rokytov-vlek

8:00

PZ Líška Radvaň n. Laborcom

26.12.2016

Velika

Pod Seredňou

Chata PZ

8:00

PZ Los Svetlice

26.12.2016

Gušina

pri chatke za dedinou Svetlice pri chatke za dedinou Svetlice

9:00

PZ Svätý Hubert Roškovce

26.12.2016 Pod Šimovov, Berdriv, Široka Chata Bobrovka Roškovce

Chata Bobrovka Roškovce

8:30

Lesy SR, š.p. OZ Vranov n./T.

30.12.2016

Krosna

Chata Krosna

Chata Krosna

8:30

Lesy SR, š.p. OZ Vranov n./T.

30.12.2016

Veľká Výrava

Veľká Výrava

Veľká Výrava

8:00

PZ Kamenec Vyšná Sitnica

30.12.2016

Rohožník

Ocú Rohožník

Ocú Rohožník

9:00

PS Čertižné

31.12.2016

Seredne

Obecný úrad

Chata PS

7:30

PS Dubina Ruská Poruba

31.12.2016

Rokytiny

Zavada

Zavada

8:00

PS Habura

31.12.2016

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

8:00

PZ Bučina Vyšný Hrušov

31.12.2016

Vyšný Hrušov

Pri vrbe

Hrabová

8:30

PZ Hradisko- Lukačovce

31.12.2016

Jankovce

Kyprica

Kyprica

8:00

PZ Javor Slov. Volová

31.12.2016

Pahorok

FC Slovenská Volová

Vinckovo

8:00

PZ Jedlinka Rokytov pri Humennom 31.12.2016

Dúbrava

Chvostov-maringotka

Chvostov-maringotka

8:00

PZ Laborec Medzilaborce

31.12.2016

Kamjana

Močarany

Močarany

8:00

16:00 14:00 14:00 13:00 14:00 14:00 12:00 11:00 13:00 14:00 12:00 14:00 13:30 13:30 13:00 13:00 14:00 13:00 13:00 15:00 14:00 15:00 12:30 13:30 14:00 13:00 13:30 13:00 15:00 14:00 14:00 14:00 15:00 13:00 16:00 13:00 14:00 13:30 16:00 14:00 14:00 15:00 14:00

Pavol Dupaľ Ing. Alexander Bugyi ml. Ing. Mirko Salnicky Michal Gojdan Š. Kozák ml. Juraj Biga
PH alebo urč. člen p. Stezar J. Bučko
Emil Petko
Alexander Černega Peter Pačuta PH v nepr. PH zast. Predseda Ing. Zdeno Hnat Štefan Sijka Andrej Čerevka Ing. Zaťko Milan Fedor Martin Vasilenko Ing. Ján Cerula
Ing. M. Sabol

PZ Partizan Ohradzany

31.12.2016 Prutná, Kvačová

Dvor Oú-Sopkovce

Dvor Oú-Sopkovce

9:00

PZ Rozkvet Rovné

31.12.2016

Rebiaková

Rebjaková

Rebjaková

9:00

PZ Vlk II. Čabalovce

31.12.2016

Kyčera/Kut/Zhari

potraviny Čabalovce

Chata PZ Vlk II. Čabalovce

8:00

PZ Hrabiny Krásny Brod

1.1.2017

Dub. Poľana

Strelnica PZ

Strelnica PZ

8:00

PZ Los Svetlice

1.1.2017

Parilova

pri chatke za dedinou Svetlice pri chatke za dedinou Svetlice

9:00

Lesy SR, š.p. OZ Vranov n./T.

7.1.2017

Šćob

Veľká Výrava

Veľká Výrava

8:00

Lovecký a ochranný spolok AGROMECH

7.1.2017

Magura

Chata Danova

Chata Danova

8:00

Poľovnícky klub Ostrý vrch

7.1.2017

Brusné

Brusné Chata

Brusné Chata

8:00

PS Čertižné

7.1.2017

Za Kyčaru

Obecný úrad

Chata PS

7:30

PS Dubina Ruská Poruba

7.1.2017

Lipovica

Chata

Chata

8:00

PS Habura

7.1.2017

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

8:00

PZ Daniel-Myslina

7.1.2017

Kašková

Obecný úrad Myslina

Obecný úrad Myslina

8:00

PZ Jánošík- Závadka

7.1.2017

Zaveliká

Chatka

Chatka

8:30

PZ Jariabok Hrabovec n./L.

7.1.2017

Hrabiny

Hrabovec n./L.

Zálužne

7:30

PZ Javor Slov. Volová

7.1.2017

Čertiaž

PD Gruzovce

Bučky

8:00

PZ Jedlinka Rokytov pri Humennom 7.1.2017

Krasny potok

Chvostov-maringotka

Chvostov-maringotka

8:00

PZ Laborec Medzilaborce

7.1.2017

Spalenisko

ihrisko

ihrisko

8:00

PZ Líška Radvaň n. Laborcom

7.1.2017 Podľa obstopovania

Chata PZ

Chata PZ

8:00

PZ Rozkvet Rovné

7.1.2017

Velika

Velika

Velika

9:00

PZ Sloboda Kalinov

7.1.2017

Kamjana-Lazky

Demi-Vagon

Demi-Vagon

8:00

PZ Sokol -Humenné

7.1.2017

Rastová

Chata PZ

Chata PZ

8:00

PZ Srnec Vyšná Jablonka

7.1.2017

Svet. Kýčara

Obecný úrad

pri poľ. chate

8:00

Lesy SR, š.p. OZ Vranov n./T.

8.1.2017

Seredňa

Chata Seredňa

Chata Seredňa

8:00

PS Habura

8.1.2017

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

8:00

PZ Bučina Vyšný Hrušov

8.1.2017

Ľubiša

Pri cintoríne

Chata

8:30

PZ Diviak II. Čabiny

8.1.2017

Studena voda

Chata PZ

Chata PZ

8:00

PZ Hrabiny Krásny Brod

8.1.2017

Had Les. šk.

Strelnica PZ

Strelnica PZ

8:00

PZ Hradisko- Lukačovce

8.1.2017

Lukačovce-L

Chatka

Ovečkovo

8:00

PZ Jariabok Topoľovka

8.1.2017

Hudcovská hura

Hudcovce PD

Hudcovce

8:00

PZ Kamenec Vyšná Sitnica

8.1.2017 Močarky-V. Sitnica

Chata Sitnica

Chata Sitnica

9:00

Lesy SR, š.p. OZ Vranov n./T.

12.1.2017

Chata Hubková

Chata Hubková

Hubková

8:00

JANOUŠ, s.r.o.

14.1.2017

Tisovec

Sukov-Hájenka

Sukov-Hájenka

8:00

Lovecký a ochranný spolok AGROMECH

14.1.2017

Danova

Chata Danova

Chata Danova

8:00

Poľovnícky klub Ostrý vrch

14.1.2017

Dúbrava

Dúbrava -slané

Dúbrava -slané

8:00

PS Čertižné

14.1.2017

Mihuciv

Obecný úrad

Chata PS

7:30

PS Dubina Ruská Poruba

14.1.2017

Kostolná

Ovčin

Ovčin

8:00

PS Habura

14.1.2017

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

8:00

PZ Bučina Vyšný Hrušov

14.1.2017

Maškovce

pod Mouhovku

Pri kríži

8:30

PZ Líška Radvaň n. Laborcom

14.1.2017 Podľa obstopovania

Chata PZ

Chata PZ

8:00

PZ Partizan Ohradzany

14.1.2017 Žubrietka, Laborčana

Bazár 79

Bazár 79

9:00

PZ Rozkvet Rovné

14.1.2017

Špaňa

Špaňa

Špaňa

9:00

PZ Sokol -Humenné

14.1.2017

Košariská

Chata PZ

Chata PZ

8:00

PZ Svätý Hubert Roškovce

14.1.2017

Cingov, Sukovsky vrch

Chata Bobrovka Roškovce

Chata Bobrovka Roškovce

8:30

14:00 14:00 12:30 13:00 14:00 13:00 14:00 13:00 13:00 14:00 13:30 14:00 15:00 14:00 14:00 15:00 14:00 14:00 14:00 12:00 11:00 13:00 15:00 13:30
16:00 13:00 13:00 14:00 13:00 16:00 14:00 14:00 14:00 13:00 13:00 14:00 13:30 16:00 14:00 14:00 14:00 11:00 14:00

Mgr. Ladislav Pupan
Ing. Michal Huc Martin Daňo Michal Galajda Ing. Vladimír Dadaj PH v nepr. PH zast. Predseda Ing. Emil Timuľak
Mgr. Peter Svičin Michal Čelovský Š. Kozák ml. Ing. Zaťko
p. Stezar J. Bučko Stanislav Turčík
Ing. Alexander Černega Ján Rusinko Jozef Sivak
Ján Fedorko Jozef Weber Š. Kozák ml. Peter Čuchran

PS Dubina Ruská Poruba

15.1.2017

Kačková

Zavada

Zavada

8:00

PS Habura

15.1.2017

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

PD-Habura a.s.

8:00

PZ Bažant Baškovce

15.1.2017

Kulišky-Dziliky

Baškovce ihrisko

Turcovce

9:30

PZ Daniel-Myslina

15.1.2017

Debčice

Vodárka-Dubník

Brestov-unimobunka

8:00

PZ Hrabiny Krásny Brod

15.1.2017

Rokyt. Debra

Strelnica PZ

Strelnica PZ

8:00

PZ Hradisko- Lukačovce

15.1.2017

Lukačovce-P

Chatka

Chatka

8:00

PZ Jariabok Topoľovka

15.1.2017

Karňanské vrchy

Karná

Karná

8:00

PZ Javirská Zbudská Belá

15.1.2017

Ohrada

Valentovce

Pod bukom

8:00

PZ Jedlinka Rokytov pri Humennom 15.1.2017

Hlboké

Rokytov-aut. zastávka

Rokytov-aut. zastávka

8:00

PZ Los Svetlice

15.1.2017

Za Olšinkovom

pri chatke za dedinou Svetlice pri chatke za dedinou Svetlice

9:00

PZ Veverička N. Ladičkovce

15.1.2017

Železne

PT-Krosna

Chata PZ

9:00

PZ Vlk II. Čabalovce

15.1.2017

Pod Uhliskom/Pahorky

potraviny Čabalovce

Chata PZ Vlk II. Čabalovce

8:00

PS Dubina Ruská Poruba

21.1.2017

Kopanica

Ovčin

Ovčin

8:00

PZ Jariabok Hrabovec n./L.

21.1.2017

Zálužne

Hrabovec n./L.

Zálužne

7:30

PZ Jariabok Topoľovka

22.1.2017

Hrabiny

Topoľovka

Topoľovka

8:00

PS Dubina Ruská Poruba

28.1.2017

Mäsiarské

Barnov

Barnov

8:00

PZ Hradisko- Lukačovce

29.1.2017

Viťaz-Karna

Chatka

Chatka

8:00

PZ Jariabok Topoľovka

29.1.2017

Drin

Lieskovec

Lieskovec

8:00

Poľovnícky klub Ostrý vrch

17.12.2106

Zubenské

Zubenské Chata

Zubenské Chata

8:00

PZ Magura Papín

17.12.206

Papín

Jenčikova

Jenčikova

8:00

14:00 13:30 13:30 14:00 13:00 14:00 13:00 13:00 15:00 14:00 15:00 12:30 14:00 14:00 13:00 14:00 14:00 13:00 13:00 14:00

Milan Rak PH alebo urč. člen PH v nepr. PH zast. Predseda Ing. M. Sabol
Karol Šurina Ladislav Horvat Jozef Sivak Jozef Juhas Ing. Štefan Drozd J. Bučko
Eduard Pankovčin

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
pdf (360 kB)