Shri Jagannath Sanskrit Vishvavidyalaya, Shri Vihar, Puri


Download Shri Jagannath Sanskrit Vishvavidyalaya, Shri Vihar, Puri


Preview text

SHRI JAGANNATH SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, SHRI VIHAR, PURI
LIST OF EXAMINERS FOR UPASHASTRI EXAMINATION -2017
VALUATION CENTRE- S.J.V.K.M., Swargadwar, Puri

SHRI JAGANNATH SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, SHRI VIHAR, PURI

LIST OF EXAMINERS FOR UPASHASTRI EXAMINATION -2017

VALUATION CENTRE- S.J.V.K.M., Swargadwar, Puri

SUBJECT – MIL (ODIA)

No. 893 (15) Dt. 30.03.2017

Sl. Sl. No.

No of Gr.

Name of the Examiners

List

1. 16

Dr. Ladukishore Mishra, Sanskrit College, Paralakhemundi, Gajapati.

2. 23

Balaram Dash, N.N.A.C, Loknath Road, Puri.

3. 24

Dr. Santanu Kumar Senapati, Brahma Vihar Sanskrit Mohavidyalaya, Rebana

Nuagaon, Brahmagiri, Puri.

4. 29

Kabita Kumari Dash, Mac Micle Sanskrit College, Aska, Ganjam.

5. 33

Kamapala Panda, Sri Jagannath Sanskrit Mahavidyalaya, Bijayapalli, Barpali,

Bargarh.

6. 35

Sitaram Sahu, Lalaji Gopalji Sanskrit College, Barikel, Bargarh.

7. 52

Batakrushna Sahoo, Sri Radhamadhaba Sanskruta Mahavidyalaya, Deuli,

Pichukuli, Khurda.

8. 54

Basudev Pradhan, Swami Sivananda Sanskrit College, Nuapada, Aunli, Deogarh.

9. 57

Dr. Suprava Dei, Ranpur Sanskruta Mahavidyalaya, Ranapur, Nayagarh - 752026

10. 60

Radha Mohan Nayak, Bhagabati Sanskrit Mohavidyalaya, Rupadeipur, Balanga,

Puri.

11. 61

Tapan Kumar Pradhan, Gurukul Sanskrit College, Chakapad, Kandhamal.

12. 65

Basantilata Prusty, Biswanath Sanskrit Mahavidyalaya, At-Budhanga, P.O. –

Dimirisena, P.S. – Brahmagiri, Dist - Puri

13. 66

Dr. Anuradha Rath, Panchasakha Sanskrit Mahavidyalaya, Banpur, Sakhigopal,

Puri

14. 67

Nirmala Biswal, Jayadev Sanskrit College, Gadagudum, Gudum, Khurda.

15. 97

Runi Panigrahi, Dr. Ghanashyam Mshra Sanskrit College, Kabisurya Nagar,

Ganjam.

SHRI JAGANNATH SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, SHRI VIHAR, PURI

LIST OF EXAMINERS FOR UPASHASTRI EXAMINATION -2017

VALUATION CENTRE- S.J.V.K.M., Swargadwar, Puri
SUBJECT – ENGLISH (COMP.)

No. 894 (15) Dt. 30.03.2017

Sl. Sl. No.

No of Gr.

Name of the Examiners

List

1. 8

Basudeba Bharati, K.C.G. Sanskrit College, Old Town, Bhubaneswar.

2. 14

Smt. Anita Mishra, Jadunath Sanskrit Mohavidyalaya, Angul.

3. 18

Manoranjan Sahu, Mac Micle Sanskrit College, Aska, Ganjam.

4. 19

Umesh Kumar Hota, Gurukul Sanskrit Mahavidyalaya, Chakapad, Kandhamal.

5. 20

Abani Ranjan Mishra, Dr. Ghanashyam Mishra Sanskrit College, Kabi Surya Nagar, Ganjam.

6. 27

Subas Chandra Praharaj, Sauri Charan Sanskrit Mahavidyalaya, Kalinga Vihar (Sangovindapur), Lendo, Nirakarpur, Khurda.

7. 32

Krishna Chandra Sahu, Dadhibamana Sanskrit College, Kural, Nayagarh.

8. 33

Sk. Mousubhani, Sanskrit College, Paralakhemundi, Gajapati.

9. 43

Sarbeswar Patra, Bhagabati Sanskrit Mahavidyalaya, Rupadeipur, Balanga, Puri.

10. 46

Chandradhwaja Majhi, Gurukul Sanskrit Mohavidyalaya, Vedavyasa, Rourkela, Sundargarh.

11. 58

Rabinarayan Pratap, Ranpur Sanskruta Mahavidyalaya, Ranapur, Nayagarh 752026

12. 66

Prafulla Kumar Mohanty, Biswanath Sanskrit Mahavidyalaya, At-Budhanga, P.O. – Dimirisena, P.S. – Brahmagiri, Dist - Puri

13. 67

Girijakanta Dash, Panchasakha Sanskrit Mahavidyalaya, Banpur, Sakhigopal, Puri

14. 74

Trupti Dalai, Sarat Chandra Sanskrit College, Nuapada, Kanas, Puri.

15. 76

Jadumani Sahu, Swami Sivananda Sanskrit College, Nuapada, Aunli, Deogarh.

SHRI JAGANNATH SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, SHRI VIHAR, PURI

LIST OF EXAMINERS FOR UPASHASTRI EXAMINATION -2017

VALUATION CENTRE- S.J.V.K.M., Swargadwar, Puri

No. 895 (15)

SUBJECT – SAHITYA (COMP.)

Dt. 30.03.2017

Sl. Sl. No.

No of Gr.

Name of the Examiners

List

1. 3

Trilochan Satapathy, K.C.G.Sanskrit College, Old Town,

Bhubaneswar.

2. 7

Dr. Annapurna Devi, Sanskrit College, Paralakhemundi, Gajapati.

3. 11

Dr. Bhabagrahi Kar, Dadhibamana Sanskrit Mahavidyalaya, Kural, Nayagarh.

4. 15

Dr. Chandra Shekhar Sharma, Ramadhin Sanskrit College, Berhampur, Ganjam.

5. 17

Dr. Surya Narayan Mishra, Gurukul Sanskrit College, Chakapada, Kandhamal.

6. 21

Narasinha Padhy, Dr. Ghanashyam Mishra Sanskrit College, Kabisurya Nagar, Ganjam.

7. 29

Nikunja Kishore Mishra, Nilachal Narayana Ayurveda Chatuspathy, Loknath Road, Puri.

8. 34

Bhagirathi Panda, Lalaji Gopalji Sanskrit College, Barikel, Bargarh.

9. 49

Pranab Kumar Pradhan, Ranpur Sanskruta Mahavidyalaya, Ranpur, Nayagarh 752026

10. 51

Sisira Kumar Mishra, Mac Micle Sanskrit College, Aska, Ganjam.

11. 64

Madhab Maharana, Sri Radhamadhaba Sanskruta Mahavidyalaya, Deuli, Pichukuli, Khurda.

12. 70

Kedarnath Mishra, Ranpur Sanskruta Mahavidyalaya, Ranapur, Nayagarh 752026

13. 71

Biranchi Narayan Pattanayak, Biswanath Sanskrit Mahavidyalaya, At-Budhanga, P.O. – Dimirisena, P.S. – Brahmagiri, Dist - Puri

14. 72

Rashmita Das, Sauri Charan Sanskrit Mahavidyalaya, Kalinga Vihar (Sangovindpur), Lendo, Nirakarpur, Khurda.

15. 73

Dr. Itishree Mohapatra, Panchasakha Sanskrit Mahavidyalaya, Banpur, Sakhigopal, Puri

SHRI JAGANNATH SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, SHRI VIHAR, PURI

LIST OF EXAMINERS FOR UPASHASTRI EXAMINATION -2017

VALUATION CENTRE- S.J.V.K.M., Swargadwar, Puri
SUBJECT – SAMANYA DARSHANA (COMP.)

No. 896 (20) Dt. 30.03.2017

Sl. Sl. No.

No of Gr.

Name of the Examiners

List

1. 4

Srinibas Pathy Sharma, Gurukul Sanskrit Mahavidyalaya, Vedavyas, Rourkela,

Sundargarh.

2. 6

Jagadananda Pati, Jadunath Sanskrit Mahavidyalaya, Angul.

3. 10

Dr.Harapriya Dash, Jagannath Veda Karmakanda Mahavidyalya, Swargadwar,

Puri.

4. 13

Dr. Bimala Kumari Das, Gurukul Sanskrit Mahavidyalaya, Chakapad,

Kandhamal.

5. 16

Umeash Chandra Acharya, K.C.G. Sanskrit College, Old Town, Bhubaneswar.

6. 17

Bijayananda Satapathy, Dadhibamana Sanskrit Mohavidyalaya, Kural,

Nayagarh.

7. 22

Rama Charan Dash, Ranpur Sanskruta Mahavidyalaya, Ranapur, Nayagarh -

752026

8. 25

Dolamani Majhi, Sri Jagannath Sanskrit Mahavidyalaya, Bijaypalli, Barpali,

Bargarh.

9. 26

Charubala Dash, Kabi Jadumani Sanskrit College, Nayagarh.

10. 32

Harekrushna Mishra, lalaji Gopaljee, Sanskrit Mahavidyalaya, Barikel, Bargarh.

11. 49

Nilambar Sahoo, Panchasakha Sanskrit Mahavidyalaya, Banapur,

Sakhigopal,Puri

12. 54

Dr. Usharani Das, N.N.A.C, Loknath Road, Puri.

13. 57

Sarbeswar Dash, Om Maa Saraswati Sanskrit Mahaviyalaya, Court Road,

Rajgangpur, Sundargarh.

14. 59

Rohit Kumar Dash, Swami Sivananda Sanskrit College, Nuapada, Aunli,

Deogarh.

15. 62

Harihar Das, Ramadhin Sanskrit College, Berhampur, Ganjam.

16. 72

Dr. Ahuti Rath, Sri Radha Madhaba Sanskruta mahavidyalaya, Deuli, Pichukuli,

Khurda.

17. 82

Avimanyu Pradhan, Biswanath Sanskrit Mahavidyalaya, At-Budhanga, P.O. –

Dimirisena, P.S. – Brahmagiri, Dist - Puri

18. 83

Hemanta Kumar Gantayat, Dr. Ghanashyam Mishra Sanskrit College, Kabisurya

Nagar, Ganjam.

19. 93

Bandana Samal, Biswanath Sanskrit Mahavidyalaya, At-Budhanga, P.O. –

Dimirisena, P.S. – Brahmagiri, Dist - Puri

20. 97

Rupak Patra, Brahma Vihar Sanskrit Mohavidyalaya, Rebana Nuagaon,

Brahmagiri, Puri.

SHRI JAGANNATH SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, SHRI VIHAR, PURI

LIST OF EXAMINERS FOR UPASHASTRI EXAMINATION -2017

VALUATION CENTRE- S.J.V.K.M., Swargadwar, Puri
SUBJECT – VYAKARANA (COMP.)

No. 897 (15) Dt. 30.03.2017

Sl. Sl. No.

No of Gr.

Name of the Examiners

List

1. 3

Dr. Suresh Kumar Jena, Ramadhin Sanskrit College, Berhampur, Ganjam.

2. 6

Narayan Chandra Panda, Jadunath Sanskrit Mahavidyalaya, Angul.

3. 8

Dr. Chandra Shekhar Tripathy, Sanskrit College, Paralakhemundi, Gajapati.

4. 14

Harihar Mishra, K.C.G.Sanskrit College, Old Town, Bhubaneswar.

5. 23

Dr. Padmanav Digal, Gurukul Sanskrit Mahavidyalaya, Chakapad, Kandhamal.

6. 24

Digambar Nanda, Jadunath Sanskrit Mahavidyalaya, Angul.

7. 25 8. 27

Dr. Meerani Khandual, Nilachal Narayan Ayurveda Chatuspathi, Loknath Road, Puri. Dr. Sudarshan Tripathy, Sanskrit College, Paralakhemundi, Gajapati.

9. 33

Sanatan Panda, Mac Micle Sanskrit College, Aska, Ganjam.

10. 34

Babanath Mishra, Mac Micle Sanskrit College, Aska, Ganjam.

11. 39 12. 43 13. 53 14. 59 15. 62

Dr. Ramesh Chandra Kar, Sri Jagannath Sanskrit Mahavidyalaya, Vijayapalli, Barpali, Bargarh. Dr. Parameswar Satapathy, Gurukul Sanskrit Mahavidyalaya, Vedavyas, Rourkela, Sundargarh. Dr. Kedarnath Padhi, Gurukul Sanskrit Mahavidyalaya, Vedavyas, Rourkela, Sundargarh. Narendra Kumar Dash, Dr. Ghanashyam Mishra Sanskrit College, Kabisurya Nagar, Ganjam. Dr.Daitari Dash, Radhamadhaba Sanskruta Mahavidyalaya, Deuli, Pichukuli, Khurda.

SHRI JAGANNATH SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, SHRI VIHAR, PURI

LIST OF EXAMINERS FOR UPASHASTRI EXAMINATION -2017

VALUATION CENTRE- S.J.V.K.M., Swargadwar, Puri
SUBJECT – NYAYA (SASTRIYA OPT.)

No. 898 (4) Dt. 30.03.2017

Sl. Sl. No.

No of Gr.

Name of the Examiners

List

1. 1

Prafulla Kumar Behera, B.B. Sanskrit College, Bolangir.

2. 4 3. 7 4. 16

Dr. Kamalakanta Mishra, Raghunath Sanskrit Mohavidyalaya, Brahman Alandia, Pratap Purusottampur, Chandanpur, Puri. Nilambar Sahoo, Panchasakha Sanskrit Mahavidyalaya, Banpur, Sakhigopal, Puri Rina Naik, Gaya Naik Sanskri College, Dumerguda, Kalahandi, Odisha

SHRI JAGANNATH SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, SHRI VIHAR, PURI

LIST OF EXAMINERS FOR UPASHASTRI EXAMINATION -2017

VALUATION CENTRE- S.J.V.K.M., Swargadwar, Puri
SUBJECT – YOGA (SASTRIYA OPT.)

No. 899 (5) Dt. 30.03.2017

Sl. Sl. No.

No of Gr.

Name of the Examiners

List

1. 1

Balamukunda Mahapatra, Shyama Sundar Sanskrit Mahavidyalaya,

Khariaguda, Ganjam.

2. 2

Sasikanta Mishra, Biswanath Sanskrit Mahavidyalaya, At-Budhanga, P.O. –

Dimirisena, P.S. – Brahmagiri, Dist - Puri

3. 5

Prashanta Das, Maa santoshi Sanskrit Mahavidyalaya, Kotpad, Koraput.

4. 6 5. 9

Brajabandhu Behera, Raghunath Sanskrit Mahavidyalaya, Brahman Alandia, Pratap Purusottampur, Chandanpur, Puri Bimal Kumar Prusty, Jayadev Sanskrit College, Gadagudum, Gudum, Khurda.

SHRI JAGANNATH SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, SHRI VIHAR, PURI

LIST OF EXAMINERS FOR UPASHASTRI EXAMINATION -2017

VALUATION CENTRE- S.J.V.K.M., Swargadwar, Puri
SUBJECT – ADVAITA VEDANTA (SASTRIYA OPT.)

No. 900 (2) Dt. 30.03.2017

Sl. Sl. No.

No of Gr.

Name of the Examiners

List

1. 1

Dr. Jagabandhu Mishra, Sri Jagannatha Veda Karmakanda Mohavidyalaya,

Swargadwar, Puri.

2. 6

Geetanjali Senapati, Batamangala Sanskrit College, At-Patharpaka, P.O.-

Patasundarpur, P.s. – Kakatpur, Dist – Puri, Pin – 752108 (UPASHASTRI)

SHRI JAGANNATH SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, SHRI VIHAR, PURI

LIST OF EXAMINERS FOR UPASHASTRI EXAMINATION -2017

VALUATION CENTRE- S.J.V.K.M., Swargadwar, Puri
SUBJECT – POLITICAL SCIENCE (MODERN OPT.)

No. 901 (6) Dt. 30.03.2017

Sl. Sl. No.

No of Gr.

Name of the Examiners

List

1. 4

Subasa Chandra Satapathy, Sri Jagannatha Veda Karmakanda Mohavidyalaya, Swargadwar, Puri.

2. 14

Abanikanta Patra, Dadhibaman Sanskrit Mahavidyalaya, Kural, Nayagarh.

3. 19

Biswanath Behera, Sarat Chandra Sanskrit College, Nuapada, Kanas, Puri.

4. 21 5. 25

Subhanarayan Swain, Raghunath Sanskrit Mohavidyalaya, Brahman Alandia, Pratap Purusottampur, Chandanpur, Puri. Mandakini Padhee, Lalaji Gopaljee Sanskrit College, barikel, Bargarh.

6. 28

Baibasuta Parida, Brahma Vihar Sanskrit Mohavidyalaya, Rebana Nuagaon, Brahmagiri, Puri.

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
Shri Jagannath Sanskrit Vishvavidyalaya, Shri Vihar, Puri