Credință și Apocalipsa


Download Credință și Apocalipsa


Preview text

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI CENTRUL NAŢIONAL CIP
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP
Anul XVIII, nr. 6 iunie 2015
Editura Bibliotecii Naţionale a României Bucureşti 2015

Redacţia: Biblioteca Naţională a României Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP Bd. Uniri nr. 22, sector 3 Bucureşti, cod poştal 030833 Tel.: 021/311.26.35 Fax: 021/312.49.90 E-mail: [email protected] URL: www.bibnat.ro
ISSN = 2284 - 8401 ISSN-L = 1453 - 8008
Responsabil număr: Tina Iordache Notă: Descrierile CIP sunt realizate exclusiv pe baza informaţiilor furnizate de către editori. Centrul Naţional CIP nu-şi asumă responsabilitatea pentru modificările ulterioare redactării descrierilor CIP.
© 2015 Toate drepturile sunt rezervate Editurii Bibliotecii Naţionale a României. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, fără acordul prealabil, în scris, al redacţiei.

CIP

2

CUPRINS
0 GENERALITĂŢI............................................................................................... 6 004 Calculatoare. Prelucrarea datelor............................................................... 6 008 Civilizaţie. Cultură................................................................................... 12 01 Bibliografii. Cataloage............................................................................... 14 02 Biblioteconomie. Biblioteci....................................................................... 15 05 Reviste cu caracter general ........................................................................ 15 06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ............................................... 16 070 Ziaristică .................................................................................................. 17 087.5 Publicaţii pentru copii........................................................................... 17 09 Manuscrise. Bibliofilie .............................................................................. 24
1 FILOZOFIE...................................................................................................... 25 13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ........................................ 25 14 Sisteme filozofice ...................................................................................... 26 159.9 Psihologie ............................................................................................. 27 16 Logică. Teoria cunoaşterii ......................................................................... 37 17 Morală. Etică ............................................................................................. 38
2 RELIGIE........................................................................................................... 38 23/28 Religie creştină ..................................................................................... 48 29 Religii necreştine ....................................................................................... 68
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE .................................... 71 3-05 Categorii de persoane ............................................................................. 71 311/314 Statistică. Demografie ...................................................................... 72 316 Sociologie ................................................................................................ 72 32 Politică....................................................................................................... 76 323.1 Minorităţi naţionale .............................................................................. 77 327 Politică externă ........................................................................................ 79 328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice.................................. 79 33 Economie................................................................................................... 80

CIP

3

331 Muncă ...................................................................................................... 83 334 Forme de organizare şi cooperare în economie ....................................... 84 336 Finanţe ..................................................................................................... 84 338 Situaţie economică. Politică economică .................................................. 87 339 Comerţ ..................................................................................................... 90 34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă................................................................. 92 35.0/354 Administraţie publică .................................................................... 112 355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară........................................................ 113 36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................ 115 37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................ 117 39 Etnografie. Folclor................................................................................... 150 394 Obiceiuri privind viaţa publică .............................................................. 153

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ..................................................... 154 502/504 Ştiinţa mediului înconjurător .......................................................... 154 51 Matematică .............................................................................................. 156 52 Astronomie. Geodezie ............................................................................. 168 53 Fizică ....................................................................................................... 168 54 Chimie ..................................................................................................... 172 55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie........................................................ 175 57 Biologie ................................................................................................... 176 58 Botanică................................................................................................... 179 59 Zoologie................................................................................................... 180

6 ŞTIINŢE APLICATE .................................................................................... 181 61 Medicină .................................................................................................. 181 611/612 Anatomie şi fiziologie .................................................................... 183 613/614 Igienă .............................................................................................. 184 615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................ 186 616/618 Patologie......................................................................................... 188 619 Medicină veterinară ............................................................................... 199 62 Tehnică. Inginerie.................................................................................... 200 620 Materiale. Merceologie. Energetică....................................................... 202 621 Construcţii de maşini. Electrotehnica .................................................... 203 622 Industria minieră.................................................................................... 208 623 Tehnică militară..................................................................................... 209 624/627 Construcţii ...................................................................................... 210 629 Tehnica mijloacelor de transport ........................................................... 211 63 Agricultură............................................................................................... 212 631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură ......................................... 212

CIP

4

636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit............... 215 64 Economie casnică .................................................................................... 216 65 Management. Conducere şi organizare.................................................... 218 656 Transporturi. Servicii poştale................................................................. 226 657 Contabilitate .......................................................................................... 227 659 Publicitate. Informaţii ............................................................................ 228 66/68 Industrii şi meserii diverse.................................................................. 229 69 Materiale şi tehnologii în construcţii ....................................................... 232

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT...................................... 232 71 Urbanism ................................................................................................. 235 72 Arhitectură............................................................................................... 235 73/76 Arte plastice. Desen tehnic ................................................................. 238 77 Fotografie ................................................................................................ 242 78 Muzică ..................................................................................................... 243 791/792 Arta spectacolului........................................................................... 247 793 Divertisment .......................................................................................... 250 794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc .................................................... 251 796/799 Sport ............................................................................................... 251

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ.......................................... 255 81 Lingvistică ............................................................................................... 256 811 Limbi individuale .................................................................................. 258 811.135.1 Limba română.............................................................................. 269 82 Literatură ................................................................................................. 274 82.09 Critică şi istorie literară ...................................................................... 275 821.11 Literaturi de limbi germanice ........................................................... 288 821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................ 288 821.112.2 Literatură germană....................................................................... 298 821.131.1 Literatură italiană......................................................................... 299 821.133.1 Literatură franceză ....................................................................... 300 821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă....................................... 303 821.135.1 Literatură română......................................................................... 304 821.14 Literatură greacă ............................................................................... 370 821.16 Literaturi slave.................................................................................. 371 821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ........................................... 372 821.511.141 Literatură maghiară.................................................................. 373

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 374 902/904 Arheologie. Preistorie..................................................................... 374

CIP

5

908 Monografii zonale.................................................................................. 376 91 Geografie ................................................................................................. 379 913 Geografie pe ţări individuale ................................................................. 382 913(498) Geografia României ...................................................................... 382 929 Biografii. Genealogie. Heraldică ........................................................... 385 930 Ştiinţa istoriei......................................................................................... 386 94(100) Istorie universală............................................................................. 387 94(4/9) Istoria pe ţări individuale ................................................................. 389 94(498) Istoria României.............................................................................. 391

INDEX DE NUME ............................................................................................. 398

INDEX DE TITLURI......................................................................................... 471

INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 533

LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 549

LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 571

CIP

6

0 GENERALITĂŢI
1. PINKER, STEVEN. Simţul stilului : ghid de scriere pentru oamenii inteligenţi din secolul 21 / Steve Pinker ; trad.: Mihaela Sofonea. - Bucureşti : Publica, 2015
ISBN 978-606-722-057-5 003
CIP 2015-10528
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor
2. BELCIUG, SMARANDA. Elemente de calcul neuronic cu aplicaţii în diagnosticul automat / Belciug Smaranda. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr. ISBN 978-606-11-4693-2 004
CIP 2015-10336
3. CERCHEZ, EMANUELA. Informatică : profilul real, specializarea matematică-informatică-ştiinţe ale naturii : manual pentru clasa a IX-a / Cerchez Emanuela, Şerban Marinel. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
Bibliogr. ISBN 978-606-31-0069-7 004(075.35)(076)
CIP 2015-12695
4. COMARNIC, LILIANA. Comenzi SQL în Oracle / Liliana Comarnic ; ref. şt.: conf. univ. dr. Dumitrescu Silviu Răzvan. - Bacău : Editura Cadrelor Didactice, 2015
Bibliogr. ISBN 978-606-8426-48-8 004
CIP 2015-12590

CIP

7

5. COŞULSCHI, MIREL. Programare în C++ : concepte moderne şi aplicaţii / Mirel Coşulschi, Octavian Mustafa. - Craiova : Universitaria ; Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr. ISBN 978-606-14-0928-0 ISBN 978-606-26-0333-5 004.43 C++
CIP 2015-10683

6. CRÂNGUŞ, ANCA GEORGETA. Tipuri de sisteme informatice / Anca Georgeta Crânguş. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
Bibliogr. Index ISBN 978-606-615-954-8 004.65
CIP 2015-11519

7. Diagramele UML 2 : dicţionar, studii de caz, aplicaţie web / Liviu Ioniţă, Liviu Dumitraşcu (coord.), Irina Ioniţă, Gabriel Marcu. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2015
Bibliogr. Index ISBN 978-973-719-600-2 004
CIP 2015-12165

8. EGRI, ANGELA. Grafica asistată de calculator / Egri Angela. Petroşani : Focus, 2015
ISBN 978-973-677-291-7 004.92 004.42
CIP 2015-11328

CIP

8

9. GRAMA, ALIN. Sisteme Embedded : proiectare hardware şi software / Alin Grama, Gabriel Chindriş. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2015
Bibliogr. ISBN 978-973-713-354-0 004.3 004.4
CIP 2015-12013

10. HAPURNE, TANIA. Proiectarea asistată de calculator : ArchiCAD : îndrumar de laborator / Hapurne Tania Mariana, Andrei Radu. Iaşi : Politehnium, 2015
Bibliogr. ISBN 978-973-621-449-3 004.42 ARCHICAD(075.8)
CIP 2015-12867

11. Impactul programului de formare TIC în activitatea didactică. Ploieşti : Editura Casei Corpului Didactic Prahova, 2015
ISBN 978-606-8287-99-7 004
CIP 2015-11549

12. KAWASAKI, GUY. Arta reţelelor sociale : sfaturi productive pentru utilizatori experimentaţi / Guy Kawasaki, Peg Fitzpatrick ; trad.: Emilia Vasiliu. - Bucureşti : Publica, 2015
ISBN 978-606-722-048-3 004.738.5
CIP 2015-10637

13. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică : profilul real, specializarea matematică-informatică, intensiv informatică : manual pentru clasa a IX-a / Miloşescu Mariana. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0068-0 004(075.35)(076)
CIP 2015-12694

CIP

9

14. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică : profilul real, specializarea matematică-informatică-ştiinţe ale naturii : manual pentru clasa a IX-a / Miloşescu Mariana. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0070-3 004(075.35)(076)
CIP 2015-12696

15. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică : profilul real, intensiv informatică : manual pentru clasa a X-a / Miloşescu Mariana. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0075-8 004(075.35)
CIP 2015-12698

16. MILOŞESCU, MARIANA. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : manual pentru clasa a IX-a / Miloşescu Mariana. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0043-7 004(075.35) 007(075.35)
CIP 2015-10715

17. NEGREANU, LORINA. Elemente de calculabilitate şi complexitate / Lorina Negreanu, Matei Popovici. - Bucureşti : Politehnica Press, 2015
ISBN 978-606-515-616-6 004:51
CIP 2015-10445

18. PANEA, LUDMILA. Utilizarea calculatorului în studierea fizicii / Ludmila Panea. - Craiova : Alma, 2015
ISBN 978-606-567-264-2 004:53
CIP 2015-12083

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
Credință și Apocalipsa